• Inter Europe Incasso - Zeeheldenstraat 2, Winschoten
  • T 0599 582 530
  • E incasso@intereurope.nl

Inter Europe

Inter Europe heeft sinds 1978 ervaring in het op verantwoorde wijze incasseren van vorderingen en is gespecialiseerd in het bijstaan van ondernemers daar waar het gaat om juridisch advies.

Inter Europe ziet zich als verlengstuk van uw bedrijf. U heeft desgewenst inspraak in de correspondentie welke naar uw debiteuren wordt verzonden.

Alle procedures voor kantongerechten, geschillencommissies e.d. worden door medewerkers van Inter Europe gevoerd. Inter Europe heeft een netwerk van advocaten die eventuele rechtszaken voor de Rechtbank voor u kunnen verzorgen tegen een vooraf vastgesteld concurrerend uurtarief.

Bij Inter Europe Incasso betaalt u slechts een gering bedrag voor het in behandeling nemen van uw incasso-opdrachten.


Calculator Incassokosten

Per 1 juli 2012 is de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten van kracht. Met onze calculator kunt u de incassokosten berekenen, welke gevorderd kunnen worden over uw openstaande factuur.

Wanneer u B.T.W.-plichtig bent, kunt u onderstaande B.T.W. niet meenemen in de incassokosten. Vermeld in dat geval dus enkel de incassokosten zonder B.T.W..
INTER EUROPE GARANDEERT U

- Snel inzicht in uw zaken
- Betaling van geïncasseerde bedragen binnen uiterlijk 5 werkdagen
- Adequate verslaggeving van lopende zaken
- Actief in Nederland, Duitsland en België
- 1ste-lijns telefonisch advies gratis
- Bij gebruikmaking externe juristen concurrerende uurtarieven

Copyright 2022 intereurope - Realisatie door OnlineBouwers